اعضای تیم سوپرشارژ

امید حداد

موسس

امید مهندسی راه و ساختمان خونده و به رایانه ، یاد گرفتن زبان های جدید و فلسفه علاقمنده . امید به مطالعه مقالات علمی جدید علاقمنده و معتقد هست ایده های جدید بهش کمک می کنن سوالات قبلی اش هم جواب های بهتری داشته باشن .

بازگشت به بالا